נא לבחור פריט מהתפריט הימני.

{{elementName}} [{{currentSelectedElement.form.type | formTypeToString}}]

{{currentElement.more_description}}
{{currentElement.comments}} {{currentElement.comments_date | date:"dd/MM/yy"}}
שיוך לשכבה:

הוספת תמונה חדשה
הוספת טקסט חדש
הסרה הזזה
{{currentElement.images[imageIndex - 1].description ? currentElement.images[imageIndex - 1].description : "- הכנס תיאור לתמונה כאן -"}}
{{imageIndex}} / {{currentElement.images.length}}


צבע קו
עובי קו
סוג קו

מקרא

  • {{legendIcon.text}}
{{projectName}}


טוען נתונים...

  • {{getElementName(element)}} {{(element.form && element.form.data && element.form.data.status)? " - "+ element.form.data.status.text : "" }}
    • {{getElementName(element)}} {{(element.form && element.form.data && element.form.data.status)? " - " + element.form.data.status.text : "" }}
    • {{mover._user_id.full_name}} - {{mover.last_message | cut:true:30:'...'}}